ส่งสรุปแผนการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน ต.ค.60-ธ.ค.60 โดย ssoadmin 16:51 12/02/18
ประกาศ การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจัง ปีงบประมาณ 2561 โดย admin 15:52 12/02/18
ประกาศ แนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง โดย admin 15:15 12/02/18